Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish terms: lättläst text
lättläst
definition:

text som är anpassad för personer med bristande läsförmåga

note:

Lättläst text bearbetas eller skrivs på olika sätt beroende på vilken målgrupp som mediet riktar sig till. En person som är ny i svenska språket behöver en annan typ av lättläst text än en person med till exempel intellektuell funktionsnedsättning.

Lättläst text är språkligt anpassad, bland annat till mottagarens ordförråd och språkliga nivå. Innehållet i en lättläst text är också utvalt utifrån mottagarens förkunskaper och behov. En lättläst text har också en anpassad struktur och form.

see also:

person med bristande läsförmåga, tillgängligt medium

 
source: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM): Terminologi rörande tillgängliga medier | 2017
Comments on this entry?
New search  

ID=272931