Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: person med bristande läsförmåga
definition:

person som inte kan tillgodogöra sig informationen i en text utan att strukturen, innehållet och/eller språket i texten anpassas

note:

Olika funktionsnedsättningar kan leda till bristande läsförmåga, till exempel utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även personer med annat modersmål än svenska kan ha en bristande läsförmåga på det svenska språket.

En text kan anpassas på olika sätt. Man kan bland annat förändra strukturen på informationen med hjälp av tydligare rubriker eller frasanpassat radfall. Lika viktigt är det att välja ut ett innehåll som passar en viss målgrupp och givetvis anpassa det språkligt för målgruppen. Ett exempel på sådan anpassning är arbetet med lättlästa texter.

see also:

lättläst text, tillgängligt medium

 
source: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM): Terminologi rörande tillgängliga medier | 2017
Comments on this entry?
New search  

ID=272928