Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: tillgängligt medium
definition:

medium som är anpassat för personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga

note:

Med tillgängliga medier menar Myndigheten för tillgängliga medier tidningar, böcker, bilder och andra medier som finns i olika format och i olika grad av anpassning. Syftet är att göra det möjligt för personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga att ta del av innehållet.

Tillgängliga medier för personer med läsnedsättning görs i olika varianter för att göra texten möjlig att ta till sig för dessa personer. Texten kan till exempel vara inläst eller finnas i punktskrift.

Navigeringen i en text kan underlättas genom att rubriker i den ursprungliga strukturen görs tydliga och olika rubriknivåer blir hierarkiskt ordnade. Bilder som har betydelse för förståelsen av en text bör återges i bildbeskrivningar eller som taktila bilder.

Elektronisk text ska ha en kodning som utmärker olika textdelar som till exempel rubriker, textstycken och bildtexter.

Tillgängliga medier för personer med bristande läsförmåga anpassas på olika sätt för den tilltänkta målgruppen. Man kan bland annat förändra strukturen på informationen med hjälp av tydligare rubriker. Med så kallat frasanpassat radfall kan innehållet bli lättare att ta till sig. Lika viktigt är det att välja ut ett innehåll som passar den tilltänkta målgruppen och givetvis anpassa detta språkligt till målgruppen. Ett exempel på sådan anpassning är arbetet med lättlästa texter.

Exempel på tillgängliga medier som Myndigheten för tillgängliga medier erbjuder:

– lättlästa böcker

– lättlästa tidningar

– punktskriftsböcker

– punktskriftstidningar

– talböcker

– taltidningar

– litteratur på teckenspråk.

see also:

person med läsnedsättning, person med bristande läsförmåga

 
source: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM): Terminologi rörande tillgängliga medier | 2017
Comments on this entry?
New search  

ID=272926