Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): RTU
definition:

digital styrsystemskomponent som interagerar med den fysiska processen genom att avläsa eller styra denna

note:

Den utväxlar telemeletriuppgifter med överliggande kontrollsystem, ofta ett SCADA-system.

english term (preferred): remote terminal unit
english term (admitted): RTU
 
source: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem | 2014, Ordlista, s. 82
Comments on this entry?
New search  

ID=270000