Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: energisparlampa
definition:

ljuskälla som med starkt reducerad elenergi ska kunna ersätta en glödlampa

note:

Enligt ekodesigndirektivet måste en energisparlampa på förpackningen vara märkt energiklass A. i dag är endast LED-lampor och lysrörslampor klassade A. Termen ”energisparlampa”, (”energy saver”) eller motsvarande får inte användas för ljuskällor i lägre energiklass än A. Ljuskällor i klass B och C får däremot liksom hittills benämnas ”lågenergilampor” oavsett ljusalstringsprincip något som i huvudsak omfattar halogenlampor. Ansvarig för ekodesigndirektivet i Sverige är Energimyndigheten som tillser att de nya kraven på belysning efterlevs. Tillsynen innebär bland annat test av olika lampor.

 
source: Annell Ljus och Form AB: Liten ordbok | 2013
Comments on this entry?
New search  

ID=218430