Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): avidentifiering
swedish term (deprecated): anonymisering
domain restriction: av prov eller personuppgift
definition:

avlägsnande av koppling mellan prov eller personuppgift och provgivare

note:

Vid avidentifiering fortsätter ett prov att existera som enskilt prov, men möjligheten att identifiera provgivaren via provet har upphört. Total avidentifiering är egentligen inte möjlig med humanbiologiskt material, men termen används ändå när identifiering inte är möjlig med ”rimlig insats”.

Ibland används uttrycket kassera som en term för ”avidentifiera och/eller destruera” vilket är otydligt och därför olämpligt, se vidare under kassation. Gör i stället en tydlig skillnad mellan {i}avidentifiera{i} och destruera där det är lämpligt, och använd hela uttrycket avidentifiera eller destruera (respektive substantivuttrycket avidentifiering eller destruktion) i de fall båda avses.

Ibland används benämningen anonymisering som synonym till avidentifiering. Eftersom det ibland också används som överterm för både avidentifiering och pseudonymisering (dvs. att både avidentifiering och pseudonymisering skulle vara typer av anonymisering) avråder vi helt från användningen av anonymisering.

see also:

personuppgifter, prov, kodning

 
source: Nationellt biobanksråd: Ordlista | 2011
Comments on this entry?
New search  

ID=211491