Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): halvledare
definition:

material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers

note:

En vanlig halvledare är kisel.

Mellan de olika materialen ledare, halvledare och isolator finns inga skarpa gränser.

Ibland kallas det som består av materialet halvledare för halvledare.

see also:

diod, transistor, isolator, ledare

 
source: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012
Comments on this entry?
New search  

ID=205935