Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): isolator
definition:

material som inte leder elektrisk ström eller värme

note:

Mellan de olika materialen ledare, halvledare och isolator finns inga skarpa gränser.

Ibland kallas det som består av materialet isolator för isolator.

see also:

ledare, halvledare

 
source: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012
Comments on this entry?
New search  

ID=205846