Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): kabel (2) 
domain restriction: inom elteknik
definition:

ledning (1) bestående av en eller flera ledare, inneslutna i ett isolerande material

note:

Mellan begreppen sladd och kabel finns ingen skarp gräns.

see also:

ledning (1), ledare, sladd

 
source: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012
Comments on this entry?
New search  

ID=205829