Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): ledare
definition:

material med god förmåga att leda elektrisk ström eller värme

note:

Mellan de olika materialen ledare, halvledare och isolator finns inga skarpa gränser.

Ibland kallas även det som består av materialet ledare för ledare.

see also:

isolator, halvledare

 
source: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012
Comments on this entry?
New search  

ID=205676