Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): sladd
domain restriction: inom elteknik
definition:

ledning (1) bestående av en, två eller tre isolerade ledare inneslutna i ett böjbart isolerande material

note:

Sladdar är ofta avsedda att inomhus förbinda eluttag med elektriska anordningar eller elektriska anordningar med varandra.

Mellan begreppen sladd och kabel (2) finns ingen skarp gräns.

see also:

ledning (1), ledare, kabel (2)

 
source: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012
Comments on this entry?
New search  

ID=205299