Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): angöring
domain restriction: i vägtrafiksammanhang
definition:

kortvarig uppställning av fordon för på- och avstigning eller tillfällig uppställning vid lastning och lossning (Source: TNC 58)

note:

Enligt finsk lagstiftning räknas uppställning av fordon vid lastning och lossning alltid som parkering.

see also:

parkering

english terms: waiting
temporary parking
german terms: Anhalten (neuter (gender)) 
Halten (neuter (gender)) 
french term: arrêt (masc) 
danish term: kortvarig standsning
norwegian term: begrenset stans
finnish term: pysähtyminen
 
source: Terminologicentrum TNC: Kommunalteknisk ordlista | 1976
Comments on this entry?
New search  

ID=135336