Details for a source

Sources > Source
title Ordlista inkasso
link http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/inkassolagen/ordlista/
background Här finns förklaringar på ord som Datainspektionen ofta använder och som kan vara mer eller mindre svåra att förstå.
posted/latest change 2009-03-13
number of terminological entries 22
 
publisher
organisation Datainspektionen