Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: granulat
definition:

fasta läkemedelsberedningar, som består av såvitt möjligt likstora korn

note:

Granulat är vanligen avsedda för oral användning, eventuellt efter upplösning eller uppslamning. De innehåller läkemedelssubstanser avsedda att snabbt frisättas för att absorberas från magsäck och/eller tarm eller för lokalverkan i magsäck och/eller tarm. Granulat bereds genom granulering eller pelletering av pulverformiga ämnen. De doseras vanligen efter volym.

danish term: granulat
norwegian term: granulat
finnish term: rakeita
 
source: Läkemedelsverket: Svenska definitioner av läkemedelsformer
Comments on this entry?
New search  

ID=64800