Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): bulkgods -et ..
definition:

oförpackat gods vars tillstånd varken kan betraktas som fast, flytande eller gasformigt utan som utgörs av en anhopning fasta partiklar, vilka är så talrika att de för mängden karakteristiska egenskaperna dominerar över dem som gäller för varje enskild partikel

example:

Exempel: 1 kålhuvud räknas som styckegods. 10 kålhuvuden räknas som partigods. 10 000 kålhuvuden är tillräckligt talrika för att de för mängden karakteristiska egenskaperna (t.ex. att kunna bilda rasvinklar) skall dominera över dem som gäller för varje enskilt kålhuvud. En sådan mängd kålhuvuden räknas därför som bulkgods.

 
classification: Prt [SAB]
source: Terminologicentrum TNC: Tekniska basord | 1995 [Ordlistan är under revidering.]
Comments on this entry?
New search  

ID=60340