Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): kronoöverloppsmark
definition:

mark som vid avvittring eller storskifte tillfallit staten men ej avsatts som kronopark

note:

För kronoöverloppsmark gäller särskilda regler enligt rennäringslagen.

see also:

kronoskog, oavmätt kronomark

english term: undesignated state land
finnish term: kruununliikamaa
 
source: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
Comments on this entry?
New search  

ID=57518