Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: trafikslag
explanation:

De fyra trafikslagen är vägtrafik, bantrafik, sjöfart samt luftfart.

 
source: Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen: Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet | 2017, Bilaga B, Definitioner, s. 59–61
Comments on this entry?
New search  

ID=284482