Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: transportslag
definition:

persontransporter respektive godstransporter

 
source: Regeringskansliet: Fossilfrihet på väg | 2013, Begrepp och förkortningar, s. 25–33
Comments on this entry?
New search  

ID=231866