Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): bult
definition:

cylinderformad, ogängad eller delvis gängad fästanordning med huvud, avsedd för sammanfogning eller hopkoppling av objekt

note:

När man använder bultar måste det redan finnas (ogängade) hål. Gängade bultar kan låsas med mutter.

Enligt gällande svensk standard är bultar alltid ogängade. Men i praktiken, t.ex. inom handeln, kan det som benämns bult även ha gängor nedtill.

see also:

fästelement, spik, skruv, nit

 
source: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012
Comments on this entry?
New search  

ID=206208