Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): fästelement
swedish term (admitted): fästdon
definition:

fästanordning för permanent mekanisk förbindning

example:

Exempel på fästelement är skruv och spik.

see also:

fästanordning, förbindning

 
source: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012
Comments on this entry?
New search  

ID=206000