Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): nit
domain restriction: inom byggteknik
definition:

ogängat, cylinderformat, huvudförsett fästelement som vid fastsättning stukas i ena änden

see also:

bult, fästelement, skruv

 
source: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012
Comments on this entry?
New search  

ID=205566