Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish terms: askflöde
pyroklastiskt flöde
glödande lavin
definition:

mycket upphettad blandning av vulkanisk aska och gas, som i samband med ett explosivt utbrott transporteras med hög hastighet nedför sidorna av en vulkan eller längs markytan

english term: ash flow
 
source: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö, Per-Arne Melkerud: Liten geologisk encyklopedi | 2011
Comments on this entry?
New search  

ID=200584