Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: basisk
explanation:

Uttryck inom petrologin för magmabergart vars SiO₂-halt är 45–52 viktprocent.

english term: basic
 
source: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö, Per-Arne Melkerud: Liten geologisk encyklopedi | 2011
Comments on this entry?
New search  

ID=200558