Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: gråberg
explanation:

Uttryck inom den ekonomiska geologin som avser berg som har otillräcklig halt av ekonomiskt användbara mineral. I vardagsspråket används begreppet gråberg eller gråsten som samlingsnamn för kristallina bergarter.

english term: waste rock
 
source: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö, Per-Arne Melkerud: Liten geologisk encyklopedi | 2011
Comments on this entry?
New search  

ID=200358