Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish terms: serpentinit
serpentinsten
explanation:

En metamorf bergart som domineras av mineralet serpentin men dessutom ingår granat, olivin, pyroxen, amfibol, talk och malmmineral. Färgen är vanligen i olika gröntoner eller andra färgskiftningar som beror på mineralsammansättningen.

english term: serpentinite
 
source: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö, Per-Arne Melkerud: Liten geologisk encyklopedi | 2011
Comments on this entry?
New search  

ID=199774