Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): klast -en -er
definition:

brottstycke eller annan partikel som ingår i sedimentär jordart eller bergart och som ej bildats in situ

note:

Klaster utgörs huvudsakligen av detrituspartiklar, pyroklastiska partiklar och partiklar som bildats genom kemisk vittring (främst lerpartiklar).

Adjektivet till klast är klastisk.

english term: clast
german term: Klast (masc) 
french term: débris (masc) 
spanish term: clasto (masc) 
danish term: klast
norwegian term: klast
russian term: обломок (masc) 
finnish term: klasti
 
source: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
Comments on this entry?
New search  

ID=192077