Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): brandskyddsfärg
swedish term (deprecated): eldskyddsfärg
definition:

färg avsedd att minska risken för antändning

note:

S.k. svällande brandskyddsfärg (E intumescent fire-retarding paint) avger vid upphettning gaser varigenom en porös, värmeisolerande beläggning bildas.

english term (preferred): fire-retarding paint
english term (admitted): fire retardant paint
german term (preferred): Brandschutzanstrich (masc) 
german term (admitted): Feuerschutzanstrich (masc) 
french term (preferred): peinture ignifuge (fem) 
 
source: Terminologicentrum TNC: Träbyggnadsordlista | 1975
Comments on this entry?
New search  

ID=181491