Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): taknock
swedish term (admitted): nock
definition:

horisontal skärning mellan två åt olika håll (från varandra) lutande takfall

see also:

ränndal, takfall

english term (preferred): ridge
german term (preferred): Dachfirst (masc) 
german term (admitted): First (masc) 
french term (preferred): faîtage (masc) 
 
source: Terminologicentrum TNC: Träbyggnadsordlista | 1975
illustrationer: View image    View image
Comments on this entry?
New search  

ID=181039