Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): angöringsplats
domain restriction: i vägtrafiksammanhang
definition:

utrymme avsett för kortvarig uppställning av fordon för på- och avstigning eller för lastning och lossning (angöring)

see also:

parkering, parkeringsplats

english terms: waiting space
lay-by /GB/ 
german term: Haltestelle (fem) 
french term: emplacement d'arrêt (masc) 
 
classification: Ppca [SAB] 625.7 [UDK]
source: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
Comments on this entry?
New search  

ID=161335