Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): bilplats
definition:

uppställningsutrymme för en bil

note:

En bilplats som är utmärkt med vägmarkering kallas parkeringsruta.

see also:

parkeringsplats

english terms: parking space
parking place
german terms: Stellplatz (masc) 
Parkstand (masc) 
french terms: emplacement de stationnement (masc) 
place de stationnement (fem) 
 
classification: Ppca [SAB] 625.7 [UDK]
source: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
Comments on this entry?
New search  

ID=161238