Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): gradäng
definition:

trappstegsformad avsats som bildar ståplats eller underlag för sittplats

note:

Gradänger förekommer bl.a. i hörsalar och vid idrottsanläggningar.

german term: Tribünenstufe (fem) 
french term: gradin (masc) 
 
classification: Ppbb [SAB] 692 [UDK]
source: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
Comments on this entry?
New search  

ID=160801