Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): parkering
definition:

uppställning av fordon med eller utan förare

note:

Som parkering räknas inte uppställning tillfälligt under kortare tid för åkandes av- eller påstigning eller för lastning och lossning av gods eller i väntan vid färjeläge, tullstation e.d.

Termen parkering förses vanligen med förled när parkering av annat fordon än motorfordon avses, t.ex. cykelparkering.

Fordon som är uppställda för försäljning, skrotning e.d. räknas som permanent upplag och kräver bygglov.

english term: parking
german term: Parken (neuter (gender)) 
french terms: stationnement (masc) 
parcage (masc) 
 
classification: Ppca [SAB] 625.7 [UDK]
source: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
Comments on this entry?
New search  

ID=160303