Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): svällande brandskyddsfärg
definition:

brandskyddsfärg som vid upphettning avger icke brännbara gaser så att ett poröst, värmeisolerande skikt bildas

see also:

brandskyddsfärg

english term: intumescent coating
german terms: dämmschichtbildender Anstrichstoff (masc) 
Brandschutzbeschichtung (fem) 
french term: peinture ignifuge intumescente (fem) 
 
classification: Ps [SAB] 699.81 [UDK]
source: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
Comments on this entry?
New search  

ID=159963