Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): tändskyddande beklädnad
definition:

beklädnad som hindrar antändning av bakomliggande brännbara material

note:

Vid provning enligt fastställd metod skall antändningen av bakomliggande brännbara material förhindras under minst 10 minuter. Fastställd provningsmetod framgår av NKB produktregler.

see also:

beklädnad (2), ytskikt (2), brandteknisk klass

english term: ignition-retardant lining
german term: feuerhemmende Verkleidung (fem) 
french term: retardateur de flamme (masc) 
 
classification: Ps [SAB] 614.84 [UDK]
source: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
Comments on this entry?
New search  

ID=159835