Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: transport i bulk
definition:

transport av oförpackade fasta ämnen eller föremål i fordon eller container

note:

Begreppet avser varken gods som transporteras som kollin eller ämnen som transporteras i tank.

see also:

fast ämne, container, tank, kolli, transport

 
source: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Definitioner och måttenheter, s. 15–30
Comments on this entry?
New search  

ID=119999