Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish terms: kryptografisk autenticering
dynamiskt lösenord
stark autenticering
definition:

autenticering av identitet med hjälp av en kryptografisk algoritm och tillhörande hemlig nyckel

note:

Autenticering utförs så att den som skall bevisa sin identitet genomför en kryptering med en algoritm och en hemlig nyckel som tilldelats eller skapats i förväg. Den information som krypterats skall innehålla en tidsvarierande parameter, där ingen egen kontroll över variationen är tillåten. (Source: www.its.se) 

 
source: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008
Comments on this entry?
New search  

ID=119846