Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: etik
explanation:

Den teoretiska reflexionen över moral och dess grundförutsättningar och avser de delar av filosofi och teologi som söker besvara frågor som: Vad är rätt? Vad är fel? Vad ska jag göra?

note:

Det går att beskriva god etik med en uppsättning av etiska regler som är gemensamma för hur en grupp människor förhåller sig till olika frågor, framförallt i sitt yrkesliv.

see also:

moral, normativ etik, metaetik, tillämpad etik

 
source: Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö | 2008
Comments on this entry?
New search  

ID=118204