Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: habitus
explanation:

En biolog känner lätt igen en växt- eller en djurart på dess habitus, det vill säga det allmänna utseendet. En talgoxe ser ut som en talgoxe. På motsvarande sätt känner vi som tidningsläsare igen våra dagliga tidningar trots att själva innehållet givetvis varierar från dag till dag. Vi ser därför lätt om det sker en avgörande förändring.

 
source: Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö | 2008
Comments on this entry?
New search  

ID=117627