Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: moral
explanation:

Avser människors praktiska handlande med utgångspunkt i uppfattningen om vad som rätt och orätt enligt deras egna värderingar och etiska normer. Vad människor gör eller vad de avstår från att göra visar praktiskt deras moral. Människor utvecklar moraliska normer för sina liv, och bryter dem inte utan att känna sig illa till mods. En person med ”god moral” visar beteenden som överensstämmer med god sed för en enskild människa eller grupp av människor. En viss moraluppfattning är ofta kopplad till en viss världs- eller livsåskådning. En del menar att man kan se moral som människans icke-religiösa samvete.

see also:

etik

 
source: Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö | 2008
Comments on this entry?
New search  

ID=116427