Simple search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: aggregat (2) 
definition:

kolonier av algceller

note:

När mikroskopiska planktonalger klumpar ihop sig till större ansamlingar (klumpar eller mattor av alger) benämns det aggregat.

 
source: Vattenmyndigheterna (Naturvårdsverket, i samarbete med Boverket, SGU och Vattenmyndigheterna): Ordlista
Comments on this entry?
New search  

ID=109203