Details for a source

Simple search > Terminological entry > Source
title Tekniska basord
document number TNC 98
release year 1995
release number 1
background Denna ordlista omfattar 1 462 termposter och bygger i huvudsak på tidigare TNC-utredningar. I motsats till andra TNC-projekt har TNC 98 Tekniska basord inte förankrats hos experter eller sänts ut på remiss. Tanken är i stället att denna första utgåva av ordlistan ska fungera som remissutgåva.
comment Ordlistan är under revidering.
posted/latest change 2009-03-17
number of terminological entries 1445
 
publisher
organisation Terminologicentrum TNC
former publisher
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
Back