Details for a source

Simple search > Terminological entry > Source
title Liten geologisk encyklopedi
release year 2011
link http://www.geonord.org/ugs/LitenGeologiskEncyklopedOkt2011Rev2.pdf
posted/latest change 2012-05-15
number of terminological entries 1118
 
publisher
organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö
writer Per-Arne Melkerud
Back