Advanced search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: utlakning
definition:

uttransport med vatten av till exempel mineralämnen från jord och sten

 
source: Räddningsverket, Cecilia Alfredsson & Claes-Håkan Carlsson (red.): Ordlista | 2006, s. 154–159
Comments on this entry?
New search  

ID=83853