Advanced search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term (preferred): brandskyddsfärg
definition:

färg avsedd att minska risken för antändning av ett föremål

see also:

svällande brandskyddsfärg

english term: fire retardant paint
german term: feuerhemmende Anstrichfarbe (fem) 
french term: peinture ignifuge (fem) 
 
classification: Ps [SAB] 699.81 [UDK]
source: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
Comments on this entry?
New search  

ID=161186