Advanced search > Terminological entry
Terminological entry
 
swedish term: urlakning
explanation:

Begreppet urlakning används främst om t.ex. processen när en jord utarmas på näringsämnen, främst p.g.a. alltför intensiv odling, eller när metaller som är viktiga mikronäringsämnen, t.ex. kalcium, magnesium och kalium jonform, trängs ut av vätejoner i en försurad mark och därmed går förlorade för träd och växter, inklusive åkergrödor.

 
source: Vattenmyndigheterna (Naturvårdsverket, i samarbete med Boverket, SGU och Vattenmyndigheterna): Ordlista
Comments on this entry?
New search  

ID=108632