Do you have questions concerning Rikstermbanken or comments about this web site?

Contact Terminologicentrum TNC:
E-mail address: info@rikstermbanken.se
Phone number: +46 8446 66 00
Web address: www.tnc.se

(The rest of this page is currently only avaliable in Swedish.)

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta termtjänsten på Terminologicentrum TNC.

Du kan fråga vilken term som är den "rätta" för ett visst begrepp eller vad en engelsk term har för svensk motsvarighet. Vi kan också hjälpa till med definitioner till fackspecifika begrepp. TNCs abonnenter kan ställa termfrågor inom ramen för sitt abonnemang, för övriga är termtjänsten avgiftsbelagd. Men första frågan är alltid gratis.